Accessoires er gratis bij

Accessoires er gratis bij

Toen tennisvereniging van Starkenborgh nieuwe tennisbanen nodig had werd de taak van de aankoop aan mij toevertrouwd. Ik was immers hoofd van de banencommissie. Er zijn maar enkele leveranciers en ik kende ze weliswaar van naam maar een goede deal maken is dan niet vanzelfsprekend. Je voelt je toch een amateur die eenmalig zo’n set banen aankoopt tegenover iemand die er zijn werk van heeft gemaakt ze te verkopen. Daarom heb ik Gert Boerema in de arm genomen. Hij slaagde er binnen de kortste keren in een goede verstandhouding op te bouwen met de leverancier. Hij pusht niet en hij duwt niet maar toch kwam er via Gert een deal uit de bus waarbij we de banen betaalden maar allerlei essentiële accessoires, zoals scoreborden, vegers en netten er gratis bijkregen. Het mooie was nog dat vooral de leverancier het gevoel eraan overhield dat hij een uitstekende deal had gemaakt. We waren én beter uit én we hadden een nog betere relatie met de leverancier op de koop toe. 


Gert Boerema
Heb je een vraag?

Neem contact op met ons!